Har du problem med att logga in?

Skicka ett mail där du beskriver problemet till [email protected] så hjälper vi dig så snart vi kan. Glöm inte att ange vilken grupp du representerar!


Öppna en ny kassabok

Skriv till [email protected] och uppge gruppnummer samt telefonnummer och e-postadress till gruppens kassör/kassaansvarig.


Testa kassaboken

Vill du testa kassaboken? Logga in med användarnamnet gruppx och lösenordet gruppx och utforska kassabokens funktioner.